Headmasters Executive Council (HMC) and Teachers Training 2021

CALLED TO TRANSFORM Headmasters Executive Council (HMC) dan Teachers Training diadakan setiap tahun oleh Calvin Institute of Technology (CIT) sebagai wadah bagi para Kepala Sekolah SMA Kristen dan Pendidikan Kristen dari seluruh pelosok tanah air, untuk bersama-sama...